CLONE VIỆT Hiện có Giá Thao tác
Clone Name Việt Trên 100 Bạn Bè Việt vr Hotmail tạo năm 2022

2.047 19.200đ
CLONE VIỆT 100-300BB VIỆT NGƯỜI DÙNG THẬT-VERY HOTMAIL, năm tạo2023- NUÔI>3-15 THÁNG random 282-956

410 15.360đ
CLONE Việt reg 2018, verify HOTMAIL (đã Unlock kèm Mail Khôi Phục)100 - 500bb. Avatar-2FA-Bài đăng.

Định Dạng: Uid | Pass | 2FA | Email |Pass Mail | Mail KP Chú Ý: Nên Mua 1-2 acc Test Thử Ok Rồi Mua Sll(HÀNG NÀY AE MUA VỀ CHANGE LẠI NHA)

1.792 23.040đ
Clone việt vr hotmail 2k-3kbb tạo 2022-2023 ,đã qua 282 và cp 956 nhiều lần, nhiều bài đăng

1 38.400đ
CLONE VIỆT NO 2FA NUÔI PHONE THẬT LÊN 50->200BB , VERY MAIL ẢO

ID/PASS/COKIE

1.369 6.144đ
Clone name việt 2FA 0-50 bạn bè tạo 2020-2022 hotmail trust 90% qua 956

Uid|Pass|2fa|Mail|Passmail|MailKP|Birthday|Cookie

4.073 11.136đ
Clone name việt 2FA veri hotmail 0-5 bạn bè zin all

Uid|Pass|2FA|Email|Passmail|Cookie|Token

2.184 4.608đ
Clone name việt 2FA 0-50 bạn bè trên 6 tháng qua 956 donglaomail.com

Uid|Pass|2fa|Cookie|Token|Email

85 9.984đ
Clone adr name việt ko dấu very hotmai avt+ bìa 0-5bb (zin all)

Định dạng: UID|PASS|2FA|EMAIL|Pasmail|Token|Cookie

358 4.800đ
CLONE Việt 0-100bb , verify HOTMAIL (đã Unlock kèm Mail Khôi Phục),rd cp 282-956

Định Dạng: Uid | Pass | 2FA | Email |Pass Mail | Mail KP

1.845 16.896đ
CLONE VIỆT - NO 2FA- NUÔI PHONE LÊN 50->200bb THẬT - VERY MAIL TRUST

ID/PASS/COKIE/MAIL/PASS MAIL/MAIL KHÔI PHỤC (nếu có)

981 6.720đ
CLONE VIỆT - NO 2FA- NUÔI PHONE LÊN 0-50BB THẬT - VERY MAIL TRUST

ID/PASS/COKIE/MAIL/PASS MAIL/MAIL KHÔI PHỤC(nếu có)

1.026 5.760đ
Clone name việt No 2FA 50-200 bạn bè nuôi phone mail ảo

Uid|Pass|Cookie

1.369 8.064đ
Clone việt No 2FA 50-200 bạn bè nuôi phone veri hotmail trust

Uid|Pass|Cookie|Token|Email|Passmail

981 10.560đ
Clone việt No 2FA 0-50 bạn bè nuôi phone veri hotmail trust

Uid|Pass|Cookie|Token|Email|Passmail

1.026 7.488đ
Clone name việt 2FA 50-200 bạn bè trên 6 tháng qua 282 956 đã nuôi qua donglaomail.com

Uid|Pass|2fa|Cookie|Token|Email

139 12.480đ
Clone name việt Random 2FA veri mail domain 500+ bạn bè zin ads

159 20.928đ
[SALE] Clone Việt 2FA, AVT, reg t6-7/2023, nuôi Phone thật, 50-100 bạn bè, full info + đăng bài, very Hotmail TRUSTED, 90% gợi ý kết bạn ( Đã qua 282, 956)

Dạng xuất: UID|PASS|2FA|MAIL|PASSMAIL|DATE|MAIL KP

164 9.600đ
[SALE] Clone Việt 2FA, AVT, reg t6-7/2023, nuôi Phone thật, 100-200 bạn bè, full info + đăng bài, very Hotmail TRUSTED, 90% gợi ý kết bạn ( Đã qua 282, 956)

Dạng xuất: UID|PASS|2FA|MAIL|PASSMAIL|DATE|MAIL KP

571 11.200đ
CLONE NGOẠI Hiện có Giá Thao tác
Clone US 2FA reg ios veri gmail

Uid|Pass|2fa|Cookie|Token|Mail|

384 11.328đ
CLONE FACEBOOK NGOẠI +3 THÁNG,REG TAY TƯƠNG TÁC THỦ CÔNG 100% +50 FR BAO TRÂU

Định dạng id pass 2fa cookie ngày sinh ngày sinh Bạn bè +50~500 up avatar full mail trust 2fa Bảo hành khi mua 1h ae trước khi đăng nhập vui lòng check live toàn bộ để được hỗ trợ đổi trả Dành cho ae chơi tut spam sending tỷ lệ cp email 80% ,Hàng zin 100% bao đổi tiền quốc gia

4.022 9.600đ
CLONE NGOẠI ZIN ALL REG THỦ CÔNG +3 THÁNG FULL 2FA COOKIE

Clone zin cho ae chơi tut nuôi spam sending Định dạng id pass 2fa cookie

698 2.560đ
Clone name ngoại 2FA 0-50 bạn bè tạo 2020-2022 hotmail trust 90% qua 956

Uid|Pass|2fa|Mail|Passmail|MailKP|Birthday|Cookie

935 11.136đ
CLONE NEW Hiện có Giá Thao tác
Clone ngoại No 2FA - new zin - Time REG 1h >> 48h auto update 24/24

Clone No2fa . Vui lòng sử dụng Token và Cookie. Không sử dụng đăng nhập bằng UID và mật khẩu Test trước khi mua sll

340 2.496đ
CLONE VN- Verify NO 2FA - Name VN - IP VN - Ver Mail

Clone NO2FA. Vui lòng sử dụng Token và Cookie. Không sử dụng đăng nhập bằng UID và mật khẩu Test trước khi mua sll

7 2.683đ
Clone ngoại No 2FA - new zin - Time REG 1h >> 12h auto update 24/24

CLONE NO2FA Vui lòng sử dụng Token và Cookie. Không sử dụng đăng nhập bằng UID và mật khẩu Test trước khi mua sll

7.360 3.494đ
Clone Verify - No 2FA - IP Random - Very Mail => New Zin 100%

- Buy min 20 - Reg new trong ngày - zin all 100% - Định dạng: Uid | Pass | Token | Cookie | Mail | .. - Thích hợp: Chơi tut, Reg Bm, Reg Page, Login App, Spam, Buff,..

18 2.496đ
Clone reg IOS - Name ngoại - IP ramdom - VeriMail - NO 2FA

Định Dạng : uid|pass|cookie|mail Clone NO2FA . Vui lòng sử dụng Cookie. Không sử dụng đăng nhập bằng UID và mật khẩu Hàng reg chuẩn ios , TEST trước khi mua số lượng lớn

12 4.029đ
Clone India - No 2FA - IP In - Very Mail => New Zin 100%

- Buy min 20 - Reg new trong ngày - zin all 100% - Định dạng: Uid | Pass | Token | Cookie | Mail | .. - Thích hợp: Chơi tut, Reg Bm, Reg Page, Login App, Spam, Buff,..

8 2.496đ
Clone Việt - No 2FA - IP Vn - Very Mail => New Zin 100%

- IP Việt - Buy min 20 - Định dạng: Uid | Pass | Token | Cookie | Mail | .. - Thích hợp: Chơi tut, Reg Bm, Reg Page, Login App, Spam, Buff,..

7 2.496đ
Clone Verify - No 2FA - IP Random - Very Mail => New Zin 100%

- Buy min 20 - Time reg new 1 - 12h - Định dạng: Uid | Pass | Token | Cookie | Mail | .. - Thích hợp: Chơi tut, Reg Bm, Reg Page, Login App, Spam, Buff,.. - Có Sll.. Update liên tục qua api vào mỗi phút

7.360 3.840đ
CLONE Verify Random - No 2FA - Time Reg 1-12 Hour - Name US - Random IP - Ver Mail

Clone No2fa or have 2FA. Please use Token or Cookie

18 2.240đ
CLONE INDIA - Verify NO 2FA - Time Reg >1 Hour - Name US - IP INDIA - Ver Mail

99.99% IP INDIA. Please use Token and Cookie. Do not use login with UID and password

8 2.240đ
CLONE VN- Verify NO 2FA - Time Reg >1 Hour - Name VN - IP VN - Ver Mail

99.99% IP VN. Please use Token and Cookie. Do not use login with UID and password

7 2.240đ
VIA VIỆT HOST Hiện có Giá Thao tác
 VIA VIỆT NEW 30 -1k BẠN BÈ[2022-2023] (CHUYÊN SPAM, SEEDING, BÁN HÀNG - RANDOM CÓ BÀI VIẾT) - ACC NGON - LIVE ADS - RANDOM CP MAIL

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE - [BẠN BÈ CAO, VIA TỪ HOST-CHƯA ĐỤNG CHẠM]

35 44.157đ
 VIA VIỆT CỔ 30 -1k BẠN BÈ[2010-2021] (RANDOM CÓ BÀI VIẾT , TƯƠNG TÁC ) CHUYÊN SPAM, SEEDING, BÁN HÀNG...RANDOM CP MAIL - LIVE ADS

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE - [BẠN BÈ CAO, VIA TỪ HOST-CHƯA ĐỤNG CHẠM]

14 75.840đ
VIA VIỆT CỔ 900-4K BẠN BÈ [2021-2010] [ RANDOM CÓ BÀI VIẾT, TƯƠNG TÁC] DÙNG BÁN HÀNG , ACC PHỤ - RANDOM CP - LIVE ADS

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE - UID | PASS | EMAIL | PASSMAIL| DATE |COOKIE

60 103.677đ
VIA VIỆT GIỚI TÍNH NỮ [1K-4K BẠN BÈ] 2022- 2023 RANDOM CÓ BÀI VIẾT , TƯƠNG TÁC - RANDOM CP -LIVE ADS

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE - UID | PASS | EMAIL | PASSMAIL| DATE |COOKIE

31 95.040đ
VIA VIỆT CỔ ĐƯỢC LỌC TRÊN 400 BẠN BÈ TRỞ LÊN [2010-2021} - RANDOM CÓ BÀI VIẾT , TƯƠNG TÁC - LIVE ADS -RANDOM CP MAIL

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE - [BẠN BÈ CAO, VIA TỪ HOST-CHƯA ĐỤNG CHẠM]

30 84.288đ
VIA VIỆT CỔ GIỚI TÍNH NỮ [1K-4K BẠN BÈ] 2011 - 2021 RANDOM CÓ BÀI VIẾT , TƯƠNG TÁC - RANDOM CP - LIVE ADS

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE - UID | PASS | EMAIL | PASSMAIL| DATE |COOKIE

23 110.976đ
VIA VIỆT 1k-5K BẠN BÈ [2022-2023] [ RANDOM CÓ BÀI VIẾT, TƯƠNG TÁC] DÙNG BÁN HÀNG , ACC PHỤ - RANDOM CP - LIVE ADS

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE - UID | PASS | EMAIL | PASSMAIL| DATE |COOKIE

124 80.637đ
VIA VIỆT CỔ 3K -5K BẠN BÈ [2009-2021] [RANDOM CÓ BÀI VIẾT, TƯƠNG TÁC] DÙNG BÁN HÀNG , ACC PHỤ - RANDOM CP - LIVE ADS

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE - UID | PASS | EMAIL | PASSMAIL| DATE |COOKIE

24 110.976đ
VIA VIỆT NEW 3K - 5K BẠN BÈ [2022-2023] [RANDOM CÓ BÀI VIẾT, TƯƠNG TÁC] DÙNG BÁN HÀNG , ACC PHỤ - RANDOM CP - LIVE ADS

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE - UID | PASS | EMAIL | PASSMAIL| DATE |COOKIE

15 95.040đ
CLONE VIỆT VERY HOTMAIL 20 - 500 BẠN BÈ - TẠO 2020-2022- ĐÃ QUA 282, RANDOM 956[ AVT, NHIỀU BÀI ĐĂNG ] SPAM, SEEDING , TDS, TTC BAO CỨNG NGON

UID|PASS|2FA|EMAIL|PASS_MAIL|MAILKP| COOKIE

197 29.376đ
ACCOUNT FACEBOOK ĐẸP XINH , WALL ĐẸP , CÓ NHIỀU POST TƯƠNG TÁC -FULL ĐỊNH DẠNG- CHECKPOINTMAIL

UID|PASS|2FA|HOTMAIL|PASSMAIL|DATE|MAILKP - Link hình demo: https://i.imgur.com/tuG35eI.png

2 163.200đ
VIA VIỆT GIỚI TÍNH NỮ TRÊN 18 TUỔI [30 - 1K BẠN BÈ] RANDOM CÓ BÀI VIẾT , TƯƠNG TÁC - RANDOM CP - LIVE ADS

UID | PASS | 2FA |MAIL| PASSMAIL | DATE [BẠN BÈ CAO, VIA TỪ HOST-CHƯA ĐỤNG CHẠM]

6 55.680đ
 VIA VIỆT NEW & CỔ [NGƯỜI DÙNG THẬT] 30 -1k BẠN BÈ CÓ TRÊN 20-50 BÀI VIẾT -RANDOM TƯƠNG TÁC - CÒN ĐỔI TÊN - TRÊN 18 TUỔI - RANDOM CPMAIL

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE | MAILKP - Dành riêng cho khách của wed

34 134.400đ
 VIA VIỆT NEW & CỔ [NGƯỜI DÙNG THẬT] 50-5K BẠN BÈ CÓ TRÊN 20-50 BÀI VIẾT 2021-2022 -RANDOM TƯƠNG TÁC - CÒN ĐỔI TÊN - TRÊN 18 TUỔI - RANDOM CPMAIL

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE | MAILKP _ KHÁCH MUA Ở ĐÂY _ LIÊN HỆ ADMIN CÓ SLL

17 163.200đ
VIA VIỆT TRÊN 18 TUỔI - 30 - 1K BẠN BÈ - RANDOM CÓ BÀI VIẾT , TƯƠNG TÁC - RANDOM CPMAIL - LIVE ADS

UID | PASS | 2FA | EMAIL | PASSMAIL| DATE - [BẠN BÈ CAO, VIA TỪ HOST-CHƯA ĐỤNG CHẠM]

13 55.677đ
VIA VIỆT SPAM Hiện có Giá Thao tác
VIA VIỆT 2000 - 3000 FRIEND ĐÃ BẬT 2FA - NĂM TẠO 2019-2023 (Full Backup)

Bật 2fa - full backup - full mail

142 67.200đ
Via 2018-2021, 100-1kbb

53 67.200đ
Via Việt 30-1000 Bạn Bè

Cp mail | dưới 18t

73 44.160đ
Via Việt Cổ 2011-2022 0-50 Bạn Bè

Cp mail | via scan cổ | dùng build acc chính, không nên dùng spam

12 34.560đ
Via Việt 2011-2021 1000-5000 Bạn Bè Giới Tính Nam Từ 18 Tuổi

Cp mail | via host người dùng thật

19 111.360đ
Via Việt Siêu Cổ 2008-2015 0-50 Bạn Bè

Cp mail | via scan cổ | dùng build acc chính, không nên dùng spam

153 67.200đ
Via Việt 1000-5000 Bạn Bè

Cp mail

12 67.200đ
Via Việt 2011-2021 1000-5000 Bạn Bè Giới Tính Nữ Từ 18 Tuổi

Cp mail | via host người dùng thật

2 124.800đ
Via Việt 1000-5000 Bạn Bè Nhiều Bài Đăng Từ 18 Tuổi

Cp mail | 8+ bài đăng ( chỉ lọc số lượng bài ) | via host người dùng thật

34 209.280đ
Via Việt 30-1000 Bạn Bè Giới Tính Nữ Từ 18 Tuổi

Cp mail

131 61.440đ
Via Việt 3000-5000 Bạn Bè Giới Tính Nam Từ 18 Tuổi

Cp mail

73 111.360đ
Via Việt Full 5000 Bạn Bè

Cp mail | via host người dùng thật

23 182.400đ
Clone name ngoại No 2FA veriphone

Uid|Pass|Cookie|Token

2.196 3.264đ
Via Việt 30-1000 Bạn Bè Giới Tính Nam Từ 18 Tuổi

Cp mail

33 51.840đ
Via Việt 1000-5000 Bạn Bè Từ 18 Tuổi

Cp mail | via host người dùng thật

117 111.360đ
Via Việt 1000-5000 Bạn Bè Giới Tính Nữ Từ 18 Tuổi

Cp mail | via host người dùng thật

124 124.800đ
Via Việt 0-30 Bạn Bè

116 23.040đ
Via Việt 2010-2021 40-1000 Bạn Bè

Cp mail | via host người dùng thật

830 67.200đ
Via Việt 1000-5000 Bạn Bè

Cp mail | via host người dùng thật

747 67.200đ
Via Việt 2011-2021 1000-5000 Bạn Bè

Cp mail | via host người dùng thật

808 92.160đ
Via Việt 3000-5000 Bạn Bè Giới Tính Nữ Từ 18 Tuổi

Cp mail | via host người dùng thật

16 172.800đ
Via Việt 3000-5000 Bạn Bè Từ 18 Tuổi

Cp mail | via host người dùng thật

75 163.200đ
Via Việt 50-1000 Bạn Bè Nhiều Bài Đăng Từ 18 Tuổi

Cp mail | 8+ bài đăng ( chỉ lọc số lượng bài ) | via host người dùng thật

130 144.000đ
Via Việt Tạo Được Trang Cá Nhân

Cp mail | 1000-5000 bạn bè

17 144.000đ
Via Việt 2009-2020 50-1000 Bạn Bè

Cp mail | via host người dùng thật

798 57.600đ
Via Việt 2009-2021 3000-5000 Bạn Bè Giới Tính Nam Từ 18 Tuổi

Cp mail | via host người dùng thật

27 134.400đ
Via Siêu Cổ Name Việt 50-5000 Bạn Bè Qua 282

Cp mail | 2010-2020

1.357 30.720đ
Via Việt 3000-5000 Bạn Bè

Cp mail | via host người dùng thật

1.226 99.840đ
Via Việt 2FA - Over 2000FR - Create 2019 - 2023 = > Good Spam

- Via change full - 2Fa - Thích hợp spam hoặc sale

142 71.040đ
VIA VIỆT NĂM TẠO 2012-2022 ( QUA 282 RẤT NHIỀU LẦN + 956 VỀ MAIL FULL ) TỪ 0-500 Bạn Bè

UID|PASS|2FA|EMAIL|PASS EMAIL|MAI KP|COOKIE|TOKEN

2 28.800đ
Via Việt 3000-5000 Bạn Bè Nhiều Bài Đăng Từ 18 Tuổi

Cp mail | 8+ bài đăng ( chỉ lọc số lượng bài ) | via host người dùng thật

33 266.880đ
VIA VIỆT FRIEND 3K~5K BẠN BÈ

-Via siêu trâu dùng để spam sending -Checkpoint về mail, bảo hành login khi mua trong 3h sai pass 72h.

37 124.800đ
VIA VIỆT GIỚI TÍNH NỮ + 20 TUỔI BẠN BÈ TỪ 1K ~5K

Via dùng để bán hàng acc phụ , spam đã gỡ cp email

51 172.800đ
COMBO BM + FANPAGE Hiện có Giá Thao tác
BM Cầm 100 page cổ 2022 - Link BM keep 100 OLD FANPAGE created year 2022

Warranty BM live in 24h

1 1.918.080đ
BM cầm 100 fanpage profile mới tạo tên tiếng Anh - Bm hold 100 fanpage profile new(new type of fanpage)

Warranty BM live in 24h

1 460.800đ
BM Cầm 100 page cổ 2021 - Link BM keep 100 OLD FANPAGE created year 2021

Warranty BM live in 24h

9 2.880.000đ
BM Cầm 100 Page Cổ Dưới 2021

3 2.880.000đ
Normal BM - BM Thường Hiện có Giá Thao tác
BM350 Cổ (2018-2022) trắng chưa tạo TKQC - Old BM (2018-2022) have not created ads acc (Can create upto 3 ads account after spending - starter limit is 50$)

Created years: 2018-2022 BM350 is BM can share pixel, can create up to 2 more ads account after spending Limit tk tạo ra là 50$ - Starter ads limit 50 USD Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

135 115.200đ
BM50 Ngâm Trắng

100 24.000đ
BM350 Ngâm Trắng

54 48.000đ
BM350 Ngâm

Sẵn 1 tkqc

49 48.000đ
BM350 Ngâm XMDT

Sẵn tkqc | tạo gần 1 năm

8 134.400đ
BM50 Cổ Tài Khoản Cổ 2019-2022

28 59.520đ
BM350 Cổ Dưới 2021

Chưa tạo tkqc

37 134.400đ
BM50 Cổ 2020-2022

Chưa tạo tkqc

7 48.000đ
BM350 Cổ Kèm Via Gốc (số lượng 2)

Cp mail | live ads | 2008-2022

2 422.400đ
BM50 tạo năm 2023 chưa tạo tkqc - BM50 created 2023 have not created ads account

Bảo hành link nhận 24h - Warranty for receive link in 24h Chỉ bảo hành check live bm- Only warranty for check live bm Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

84 17.280đ
BM350 tạo năm giữa 2023 đã tạo sẵn 1 tkqc - BM350 created 2023 have created 1 ads account

Chỉ bảo hành check live - Only warranty BM live when received BM350 is BM can share pixel, can create up to 2 more ads account after spending Limit tk tạo ra là 50$ - Starter ads limit 50 USD Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

4 55.680đ
BM350 Cổ 2021 TKQC Tạo Cùng BM

142 149.760đ
BM Nolimit - 250$ Hiện có Giá Thao tác
BM5 250 TRỐNG 4 SLOT (Tụt từ nolimit)

Tài khoản đầu trả trước, 4 tk trống . Bảo hành ngâm chưa sử dụng 24h

22 383.998đ
BM1 250 PAY UP BM5 (Reg instagram)

Năm tạo 2024, Tài khoản đầu change all, bảo hành các lỗi trước khi add thẻ,bao ngâm 48h

33 191.998đ
BM1 limit 250 tạo sẵn 1 tài khoản đã lách thuế (Tài khoản đầu VND +7, có thể đổi quốc gia, Bao tụt - Bao pay lên BM5, không thể đổi tiền giờ, có thể đổi được quốc gia) - BM1 limit 250 can create 5 account after spending - No tax (already created 1 ads acc

- Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit - Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card - Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time - Liên hệ admin để thoát QTV - Contact admin for leave all BM admin

1 230.400đ
BM0 limit 250 chưa tạo tkqc (bao tạo tkqc limit 250$) - BM0 limit 250 can create 5 account after spending - No tax (warranty create ads account limit 250$)

- Bảo hành tụt limit - Warranty drop limit - Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card - Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time - Liên hệ admin để thoát QTV - Contact admin for leave all BM admin

6 230.400đ
BM0 Cổ Agency 1TK Limit 250$ Hoặc Nolimit (bao tụt, bao lên BM5)

20 4.416.000đ
BM1 Cổ Limit 250$ (5M8)

45 662.400đ
BM5 Cổ Limit 250$ (5M8) Trống 4

Có thể tạo thêm 4 tkqc

120 710.400đ
BM5 Ngâm Limit 250$ (5M8) Trống 4

1 tkqc

223 247.680đ
BM5 Cổ Agency Limit 250$ 2020 Trống 4 (có nút đối tác)

Bao tụt 48h

6 3.840.000đ
BM5 Limit 250$

26 228.480đ
BM0 Limit 250$ Ngâm 1 Tháng

23 247.680đ
BM5 250$ tạo 2023 trống 4 slot (Bao tạo đủ limit) - BM5 limit 250$ created 2023 (already created 1 ads account, can create 4 more ads account)

Bảo hành tụt limit (Không bảo hành giới hạn chi tiêu khi VPCS) - Warranty drop limit (No warranty for drop daily limit because ad account not complying with Advertising Policies) Nên share link nhân viên, nâng quyền quản trị viên sau khi nhận để tránh die BM - Should share as employee permission then update to admin permission after receive to avoid die BM Bao ngâm die (Không bảo hành chạy qc) - Warranty die BM without run ads/add card Thời gian bảo hành 24h kể từ lúc mua hàng - 24h warranty from purchased time Liên hệ admin để nâng quyền và thoát QTV - Contact admin for update admin permission and leave all BM admin

5 864.000đ
BM0 Limit 250$

50 174.720đ
BM0 Limit 250$ Tụt Từ Nolimit

33 268.800đ