Điều Khoản

Điều khoản sử dụng

- Tất cả tài nguyên trên website chỉ phục vụ với mục đích Quảng cáo, Marketing Facebook.

- Tất cả hành vi sử dụng vi phạm nào trái pháp luật Việt Nam, chúng tôi đều không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

(update vào 18h00-23/2/2024)